Jan Lindland

Mob: 901 50 455
E-post: jl@staerk.no

 Last ned vCard

Fagområder
Prosjektadministrasjon, byggeteknikk, byggforvaltning, betongrehabilitering, FoU, Miljøfyrtårnsertifiseringa

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no