Betongrehabilitering

Stærk & Co gjennomfører tilstandsanalyse og prosjektering av utbedringsarbeider ved betongskader. Firmaet har kompetanse og erfaring med betongrehabilitering av ulike typer konstruksjoner som bygninger, kaier, bruer, industrianlegg, master og kulturminner. På nasjonalt nivå har firmaet deltatt i utvikling av fagbøker, publikasjoner og standarder.
 

Kontaktperson: Daglig leder/fagansvarlig Jan Lindland

 

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no