Stærk & Co har bred fagkompetanse, med spesialisering på flere felt.

Firmaet har gjennom snart 90 års virke en betydelig lokalkunnskap. Vi har et unikt komplett prosjekt- og fagarkiv. Denne dokumentasjonen og kunnskapen om eksisterende konstruksjoner og anlegg representerer en betydelig kompetanse ved ombygging, rehabilitering, nybygg og prosjektutvikling.

Stærk & Co har RIF-godkjente rådgivere innen fagområdene bygge- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon, vann- og miljøteknikk og bygnings- og eiendomsforvaltning. Firmaet har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 3.

Sammen med strategiske samarbeidspartnere er vi i stand til å tilby bred tverrfaglig kompetanse.

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no